Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

121 - 132

Książka

Energetyka gazowa. T. 1 : materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 października 2013

Zaprezentowany na

V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, 9-11.10.2013, Zawiercie, Poland