Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Energy cost reducing in a water pumping station - modelling and simulation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

169 - 171

Książka

European Simulation and Modelling Conference 2013 (ESM'2013), Lancaster, U. K. , October 23-25, 2013

Zaprezentowany na

European Simulation and Modelling Conference 2013 (ESM'2013), 23-25.10.2013, Lancaster, United Kingdom

Publikacja indeksowana w

WoS (15)