Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Weryfikacja jakości przedmiotu zamówienia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1013 - 1023

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji