Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Universal material of art. Four-dimensional hylomorphism

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

355 - 358

Książka

The 1st International Global Virtual Conference : GV-CONF 2013, 8-12 April 2013 : proceedings,

Zaprezentowany na

Proceedings, 8-12 April 2013, 8-12.04.2013