Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Running programs backwards: instruction inversion for effective search in semantic spaces

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1013 - 1020

DOI

10.1145/2463372.2463493

Książka

GECCO '13 Proceeding of the fifteenth annual conference on genetic and evolutionary computation conference, Amsterdam, Netherlands, July 6-10, 2013

Zaprezentowany na

15th Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), 6-10.07.2013, Amsterdam, Netherlands

Publikacja indeksowana w

WoS (15)