Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Control algorithms of infiltration water intake under uncertainty

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

395 - 399

Książka

Proceedings of the 14th International Carpathian Control Conference (ICCC 2013), Rytro, 26-29 May, 2013

Zaprezentowany na

14th International Carpathian Control Conference (ICCC 2013), 26-29.05.2013, Rytro, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)