Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Dual discounting functions for Internet shopping optimization problem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

667 - 669

Książka

6th Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and Applications (MISTA 2013), Gent, Belgium, 27-29 August 2013

Zaprezentowany na

6th Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and Applications (MISTA 2013), 27-29.08.2013, Ghent, Belgium

Publikacja indeksowana w

WoS (15)