Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Investigating the impact of code smells on system's quality: an empirical study on systems of different Application Domains

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

260 - 269

DOI

10.1109/ICSM.2013.37

Książka

2013 29th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), Eindhoven, 22-28 Sept., 2013

Zaprezentowany na

29th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), 22-28.09.2013, Eindhoven, Netherlands

Publikacja indeksowana w

WoS (15)