Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Właściwości kompozytów metalowo-ceramicznych i ich zmiany pod wpływem temperatury

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

329 - 337

Książka

Obróbka skrawaniem. 7, Interakcja proces - obrabiarka