Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Weryfikacja modelu mikroskopowej całodobowej symulacji ruchu drogowego w aglomeracji poznańskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

396 - 396

Book

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta

Presented on

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.