Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta

Rok publikacji

2013

Wydawca

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7351-399-0

Rozdziały
Konferencja

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland