Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Studium przypadku projektowania metodą ewolucyjną wózka inwalidzkiego dla krajów rozwijających się

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

87 - 94

Książka

Ergonomia w architekturze i urbanistyce : kierunki badań w 2013 roku