Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

bogdan.branowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 56

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (13)

Recenzje prac dyplomowych (5)

Wyniki (4)