Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

bogdan.branowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 56