Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Optimal placement of viscoelastic dampers represented by the classical and fractional rheological models

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

50 - 76

DOI

10.4018/978-1-4666-2029-2.ch003

Książka

Design optimization of active and passive structural control systems