Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

PBN ID

2313659

ResearcherID

I-3007-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Indeksowane w WoS