Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Uwzględnianie imperfekcji geometrycznych oraz efektów drugiego rzędu według Eurokodu 2 na przykładzie osiowo ściskanego słupa stropu płytowo-belkowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

129 - 136

Książka

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013

Zaprezentowany na

XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz, 12-14.09.2013, Wałcz, Poland