Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Michał Demby

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

michal.demby@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 51

ResearcherID

O-4147-2014

ORCID

0000-0002-7505-1422

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS