Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Impact of Local Data Characteristics on Learning from Imbalanced Data

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 13

DOI

10.1007/978-3-319-08729-0_1

Książka

Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms : Second International Conference, RSEISP 2014, Held as Part of JRS 2014, Granada and Madrid, Spain, July 9-13, 2014 : proceedings

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Rough Sets and Emerging Intelligent Systems Paradigms (RSEISP) held as part of Joint Rough Set, 9-13.07.2014, Madrid, Spain, Granada, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)