Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

A Logical Model for Multiversion Data Warehouses

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

23 - 34

DOI

10.1007/978-3-319-10160-6_3

Książka

Data Warehousing and Knowledge Discovery : 16th International Conference, DaWaK 2014, Munich, Germany, September 2-4, 2014 : proceedings

Zaprezentowany na

16th International Conference, DaWaK 2014, 2-4.09.2014, Munich, Germany