Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Robert Wrembel

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

robert.wrembel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 91

ORCID

0000-0001-6037-5718

ResearcherID

F-7482-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (26)

Książki (8)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (8)