Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Meshless methods for the inverse problem related to the determination of non-Newtonian fluid properties from the volume flow experiment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1017 - 1022

Książka

Engineering Optimization IV : proceedings of the International Conference on Engineering Optimization (ENGOPT 2014), Lisbon, Portugal, 8-11 September, 2014

Zaprezentowany na

The International Conference on Engineering Optimization (ENGOPT 2014), 8-11.09.2014, Lisbon, Portugal