Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Need of safety integration in robust design

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

260 - 266

Książka

Advances in social and organizational factors

Zaprezentowany na

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 19-23.07.2014, Kraków, Poland