Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ kosztów odmajątkowych na poziom cen i stawek w taryfach za wodę i ścieki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

21 - 38

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód