Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Toruń, Polska

Wydawca

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Data opublikowania

2014

Liczba stron

1165

ISBN

978-83-89696-93-2

Rozdziały
Wpływ kosztów odmajątkowych na poziom cen i stawek w taryfach za wodę i ścieki (s. 21-38)
Wpływ stanów powodziowych rzeki Warty na jakość wody infiltracyjnej ujęcia Dębina w Poznaniu (s. 271-281)
Studnie indywidualne jako źródło wody do picia (s. 339-347)
Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? (s. 379-395)
Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki (s. 397-407)
Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków (s. 561-567)
Oczyszczalnie ścieków jako biorafinerie (s. 569-578)
Technologie obróbki osadów z uzdatniania wody i możliwość ich wykorzystania (s. 587-600)
Zmienność dobowa frakcji związków organicznych w dopływie do oczyszczalni ścieków (s. 629-640)
Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym (s. 649-657)
Parametry granulometryczne złóż filtracyjnych w projektowaniu i eksploatacji filtrów pospiesznych (s. 755-766)
Jakość wody w unitach dentystycznych (s. 813-820)
Efektywność usuwania związków organicznych z wody przy wykorzystaniu żywicy jonowymiennej (s. 863-869)
Technologia uzdatniania wody dla potrzeb dializoterapii (s. 871-879)
Kryterium ochrony systemu dystrybucji wody w projektowaniu monitoringu sieci (s. 981-994)
Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji (s. 1021-1029)
Internetowy wizerunek miejskich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce - badania doświadczeń użytkowników (s. 1071-1097)
Testowanie aspektów technicznych witryn internetowych miejskich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce (s. 1099-1121)
Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska wykorzystujące podejście predykcyjne (s. 1123-1131)