Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Editors

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań - Toruń, Polska

Publisher name

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Date of publication

2014

Number of pages

1165

ISBN

978-83-89696-93-2

Chapters
Wpływ kosztów odmajątkowych na poziom cen i stawek w taryfach za wodę i ścieki (p. 21-38)
Wpływ stanów powodziowych rzeki Warty na jakość wody infiltracyjnej ujęcia Dębina w Poznaniu (p. 271-281)
Studnie indywidualne jako źródło wody do picia (p. 339-347)
Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? (p. 379-395)
Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki (p. 397-407)
Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków (p. 561-567)
Oczyszczalnie ścieków jako biorafinerie (p. 569-578)
Technologie obróbki osadów z uzdatniania wody i możliwość ich wykorzystania (p. 587-600)
Zmienność dobowa frakcji związków organicznych w dopływie do oczyszczalni ścieków (p. 629-640)
Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym (p. 649-657)
Parametry granulometryczne złóż filtracyjnych w projektowaniu i eksploatacji filtrów pospiesznych (p. 755-766)
Jakość wody w unitach dentystycznych (p. 813-820)
Efektywność usuwania związków organicznych z wody przy wykorzystaniu żywicy jonowymiennej (p. 863-869)
Technologia uzdatniania wody dla potrzeb dializoterapii (p. 871-879)
Kryterium ochrony systemu dystrybucji wody w projektowaniu monitoringu sieci (p. 981-994)
Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji (p. 1021-1029)
Internetowy wizerunek miejskich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce - badania doświadczeń użytkowników (p. 1071-1097)
Testowanie aspektów technicznych witryn internetowych miejskich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce (p. 1099-1121)
Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska wykorzystujące podejście predykcyjne (p. 1123-1131)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.