Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Quatification of polymer modified binders using IR spectroscopy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

487 - 488

Książka

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies: Proceedings

Zaprezentowany na

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary