Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Maria Ratajczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

maria.ratajczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 65

PBN ID

3936298

ResearcherID

L-6031-2014

ORCID

0000-0003-0575-4963

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS