Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo kryptograficzne przesyłania i gromadzenia informacji

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

21 - 54

Book

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.