Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Bezpieczeństwo kryptograficzne przesyłania i gromadzenia informacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

21 - 54

Książka

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia