Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wolters Kluwer Polska

Wydawca z listy MNiSW

Wolters Kluwer Polska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-264-4255-1

Rozdziały