Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Comparison of Methods for Back EMF Estimation at Low Speed for PMSM Drive

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

32 - 37

Książka

16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, Czech Republic, 3-5.12.2014

Zaprezentowany na

16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, 3-5.12.2014, Brno, Czech Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)