Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie do układów równań liniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

153 - 156

Book

Metody numeryczne w MatLabie : wybrane zagadnienia