Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Metody numeryczne w MatLabie : wybrane zagadnienia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

223

ISBN

978-83-7775-224-1

Rozdziały