Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Fizjonomia małych miast wielkopolskich w tożsamości kulturowej regionu i jego mieszkańców

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

141 - 152

Książka

Tradycja jako czynnik spójności kulturowej