Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ewolucja miejskiej tkanki na przykładzie osiedla Abisynia w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

23 - 32

Książka

Nowoczesność w architekturze. System, struktura, sąsiedztwo. Vol. 3