Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Adaptacyjny i odporny regulator neuronowy w dwupętlowej strukturze MFC dla napędu o zmiennych parametrach

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Adaptive and robust neural controller in two-loop structure of MFC for the drive with variable parameters

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • regulator adaptacyjny
  • regulator odporny
  • PMSM
  • MFC
  • sieć neuronowa
EN
  • adaptive control
  • robust control
  • PMSM
  • MFC
  • neural networks
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki symulacyjne adaptacyjnego i odpornego regulatora prędkości z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej dla napędu z silnikiem PMSM w dwu-pętlowej strukturze MFC. Zostały porównane dwa regulatory neuronowe, jeden działający w trybie offline, drugi w trybie online. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych ilustrują poprawne działanie adaptacyjnej i odpornej regulacji prędkości na zmianę parametrów układu napędowego.

EN This paper presents the results of simulation of adaptive and robust speed controller for PMSM motor drive by structure of the MFC. Both controllers use the technique of artificial neural networks. An adaptive speed control is trained online, and robust is trained offline method. The simulation results confirm the correct operation of the robust and adaptive speed control to change the parameters of the drive system.

Pages (from - to)

1 - 6

Book

XI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2013, Łódź 20-22 listopad, 2013

Presented on

XI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2013, 20-22.11.2013, Łódź, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.