Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Właściwości adaptacyjnego regulatora neuronowego dla napędu o zmiennych parametrach z silnikiem PMSM

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Properties of adaptive neural controller for the drive with variable parameters of the PMSM motor

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • regulator adaptacyjny
  • PMSM
  • sieć neuronowa
EN
  • adaptive control
  • PMSM
  • neural networks
Abstract

PL W artykule przedstawiono właściwości adaptacyjnego regulatora prędkości z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej dla napędu z silnikiem PMSM. Parametry regulatora neuronowego, są zmieniane online według algorytmu RPROP. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych ilustrują poprawne działanie adaptacyjnej regulacji prędkości na zmianę parametrów układu napędowego.

EN The paper presents the properties of an adaptive speed control using artificial neural network for PMSM motor drive. Neural controller parameters are changed by the algorithm RPROP online. The results of simulation and experiment confirm the correct operation of the adaptive speed control to change the parameters of the drive system. (Properties of adaptive neural controller for the drive with variable parameters of the PMSM motor.

Pages (from - to)

1 - 6

Book

XI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2013, Łódź 20-22 listopad, 2013

Presented on

XI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2013, 20-22.11.2013, Łódź, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.