Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identification of multi-mass mechanical systems in electrical drives

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

275 - 282

DOI

10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018271

Książka

16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, Czech Republic, 3-5.12.2014

Zaprezentowany na

16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, 3-5.12.2014, Brno, Czech Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)