Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Krzysztof Nowopolski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

krzysztof.nowopolski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 75

PBN ID

3936303

ResearcherID

L-9109-2014

ORCID

0000-0002-0995-5140

Google Scholar

5fwdTbsAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS