Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

PlatonTV: A Scientific High Definition Content Delivery Platform

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

369 - 384

DOI

10.1002/9781118909690.ch19

Książka

Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services