Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identyfikacja współczynnika przewodzenia ciepła

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

149 - 161

Książka

Wybrane algorytmy rozwiązywania zagadnień odwrotnych