Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane algorytmy rozwiązywania zagadnień odwrotnych

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

177

ISBN

978-83-7775-310-1

Rozdziały
Zagadnienie Cauchy'ego dla obszaru wielospójnego (s. 119-129)
Materiały funkcjonalnie gradientowe - zagadnienie Cauchy'ego (s. 131-147)
Identyfikacja współczynnika przewodzenia ciepła (s. 149-161)
Problem identyfikacji sprężysto-plastycznych właściwości pręta pryzmatycznego (s. 163-177)