Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Energochłonność urządzeń i procesów technologicznych w wodociągach i kanalizacji

Rozdział

Tytuł Energochłonność urządzeń i procesów technologicznych w wodociągach i kanalizacji
Autorzy

1 Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

129 - 139

Książka Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami