Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami

Editors

Year of publication

2014

Publication language

polish

Edition

368

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Publisher name from the Ministry list

Polska Akademia Nauk

Date of publication

2014

ISBN

978-83-934123-9-6

Published in

Book series: Studia z Zakresu Inżynierii

Chapters
Modelowanie systemów dystrybucji wody (p. 57-72)
Energochłonność urządzeń i procesów technologicznych w wodociągach i kanalizacji (p. 129-139)
Procesy jednostkowe oraz technologie i urządzenia w uzdatnianiu wody (p. 163-190)
Metody sterowania i optymalizacji w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych (p. 287-304)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.