Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użyteczności publicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

123 - 135

Książka

Ekologia w budownictwie