Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ekologia w budownictwie

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Data opublikowania

2014

Liczba stron

373

ISBN

978-83-7125-249-5

Rozdziały
Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego (s. 51-60)
Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użyteczności publicznej (s. 123-135)
Wpływ zespolenia na nagrzewanie się aluminiowej belki wg standardowej krzywej pożarowej ISO 834 (s. 137-150)
Czy nanotechnologie mogą być niebezpieczne dla środowiska i człowieka? (s. 223-231)
Imperatyw zielonych miast (s. 235-251)
Czy budownictwo wysokie może być ekologiczne? (s. 275-286)
Materiały fotokatalityczne jako narzędzia ekoprzyszłości (s. 315-328)
Cementy z dodatkami mineralnymi w kontekście emisji dwutlenku węgla ze źródeł antrpogenicznych (s. 329-340)
Ekologiczne spoiwa cementowe (s. 349-357)
Budynki w technologii straw-bale (s. 359-372)