Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Mieszaniny estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie poprawy właściwości cieplnych olejów transformatorowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

61 - 68

Książka

Dokonania naukowe doktorantów : nauki inżynieryjne. T. 2 / pod red. Marcin Kuczera