Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Dombek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

grzegorz.dombek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 92

ResearcherID

N-2751-2014

ORCID

0000-0003-3021-6024

Google Scholar

6nb-qTkAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (44)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS