Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Dombek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

grzegorz.dombek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 92

ORCID

0000-0003-3021-6024

ResearcherID

N-2751-2014

Google Scholar

6nb-qTkAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (45)

Rozdziały (12)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Wyniki (1)