Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wybrane metody zwiększania pojemności systemów bezprzewodowych z poszerzonym widmem

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

145

ISBN

978-83-7775-321-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003052749

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie zasobami radiowymi (komunikacja bezprzewodowa)
  • wielodostęp z podziałem kodowym
  • transmisja danych
  • komutacja
  • transmisja sygnałów
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 518