Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Rafał Krenz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

rafal.krenz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 12

ORCID

0000-0001-5354-9812

ResearcherID

M-8194-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (6)

Książki (1)

Raporty (3)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (32)

Recenzje prac dyplomowych (33)