Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Structural and Microhardness Changes After Turning of the AISI 1045 Steel for Minimum Quantity Cooling Lubrication

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Materials Engineering and Performance

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 26 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • AISI 1045
  • dry cutting
  • microhardness
  • mqcl
  • SEM analysis
  • surface integrity
  • turning
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

431 - 438

DOI

10.1007/s11665-016-2450-4

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,340