Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Szymon Wojciechowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

szymon.wojciechowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 08

ResearcherID

G-8580-2014

ORCID

0000-0002-3380-4588

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (56)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)